Konkurs „Alentejo i korek”

 

Z pewnością wiecie już, że Portugalia to największy producent korka na świecie. Może się ona pochwalić uprawami dębu korkowego (bo to on produkuje korę, z której wytwarza się korek) zajmującymi ponad 750 tys. ha! Dzięki temu ponad 50% korka na świecie pochodzi właśnie z Portugalii.

 

Kilka ciekawostek dotyczących korka:

 

Portugalska firma zajmująca się produkcją korka Corticeira Amorim, dostarcza ten surowiec dla NASA! Korek jest tam wykorzystywany jako materiał izolacyjny w rakietach kosmicznych.

foto: Amorim

 

Jeden z najsłynniejszych surferów na świecie – Garrett McNamara, posiada deskę do surfowania, wykonaną właśnie z korka. Nad jej powstaniem pracował sztab specjalistów! Jak podkreśla sam Garret – korkowa deska jest idealna do uprawiania tego sportu.

 

foto: noctualchannel.com

Korek użyto również do produkcji eksperymentalnej deski do skateboardingu. Jej autorem jest Australijczyk, Lavender Archer.

foto: archerskateboards.com.au

Z poczciwego korka można wyprodukować praktycznie wszystko … Nawet kreację dla Lady Gagi! 🙂 Ta którą możecie podziwiać poniżej, jest autorstwa portugalskiej projektantki Teresy Martins (TM Collection). Zdjęcie zostało zrobione w Lizbonie w 2014 roku.

 

foto: lifestyle.sapo.pt

 

Oczywiście powyższe przykłady to najbardziej spektakularne przykłady wykorzystania korka. Również i my, zwykli śmiertelnicy, możemy cieszyć się pięknymi i użytecznymi przedmiotami, wykonanymi z tego ultra – ekologicznego, naturalnego materiału. Takimi np., jak te, które możemy zakupić w sklepie fundatora nagrody w naszym konkursie o którym mowa poniżej.

 

www.portugalka.pl
www.portugalka.pl

 

Gaje korkowe to charakterystyczny element krajobrazu Alentejo – największego regionu w tym kraju. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie, zorganizowanym przez Luzomanię i sklep internetowy Portugalka, oferujący właśnie oryginalne wyroby z portugalskiego korka.

 

Aby wziąć w nim udział, należy pod postem konkursowym, umieszczonym na fanpage’u Luzomanii na facebooku, dodać swój tekst, w którym podzielicie się z nami informacją, jakie miejsce w Alentejo już odwiedziliście, lub macie w planach odwiedzić. Co Waszym zdaniem koniecznie powinno się znaleźć na trasie wycieczki w Alentejo? Można dodawać zdjęcia, choć nie jest to koniecznym warunkiem uczestnictwa w konkursie.

 

Nagrodą za najciekawszą wypowiedź będzie etui na iPad, ufundowane przez „Portugalkę”.

 

www.portugalka.pl

 

Wypowiedzi będzie można zamieszczać do 23.09.b.r., do godz. 20.00. Zwycięzca ogłoszony zostanie następnego dnia, w sobotę, 24.09. b.r.

 

REGULAMIN KONKURSU „Alentejo i korek”

 

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1 DEFINICJE

 

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Alentejo i korek” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest sklep internetowy Portugalka i Luzomania

c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest sklep internetowy Portugalka

d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach fanpage’a Luzomanii na facebooku

f. „Wpis pod postem konkursowym” – wpis uczestnika konkursu o tematyce określonej w poście konkursowym, umieszczony na fanpage’u Luzomanii

g. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

h. „Nagroda – etui na Ipada 2 o wartości jednostkowej 220 złotych brutto (słownie: dwustu dwiudziestu złotych brutto).

 

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 20.09.2016 r. o godz. 16.00 i trwa do 23.09.2016 r. do godz. 20.00.

  2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

3. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

5. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez napisanie komentarzy, dodawanie zdjęć dowolną ilość razy w trakcie trwania konkursu.

 

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu – udział w konkursie oznacza automatyczną zgodę z jego warunkami.

b. Dodać wpis pod postem konkursowym na fanpage’u Luzomanii (może on, ale nie musi, być ilustrowany zdjęciami).

 

2. Po zakończeniu Konkursu spośród opublikowanych wpisów Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą wypowiedź, którą nagrodzi etui z korka na IPad2

3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 3 nie będą przyjmowane.

 

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

 

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

 

1. W ramach Konkursu przewidziana jest jedna nagroda: etui z korka na iPad 2

a. Komisja Konkursowa spośród osób które umieszczą wpisy pod postem o konkursie na fanpage’u Luzomanii na facebooku wybierze ich zdaniem najciekawszą wypowiedź, która zostanie nagrodzona wspomnianą powyżej nagrodą.

 

 

§ 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

 

  1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie wyniku na fanpage’ach Portugalki i Luzomanii i za pomocą wiadomości prywatnej na facebooku w dzień po zakończeniu konkursu, tzn. w sobotę 24.09. b.r.

  2. Nagroda zostanie przesłana pod wskazany adres na terenie RP przez fundatora nagrody, sklep internetowy Portugalka.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.luzomania.pl przez cały okres trwania Konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *